Rekisteröity tavaramerkki

Vuonna 2014 Patentti- ja Rekisterihallitus myönsi Kempikalle rekisteröidyn tavaramerkin. Tavaramerkin tunnus näkyy Kempikan logon vasemmassa yläkulmassa. Logoa ei tule käyttää ilman rekisteröidyn tavaramerkin tunnusta.

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii markkinoilla eräänlaisena erottamisvälineenä.

Tavaramerkki on myös yksinoikeus. Se antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää kyseistä merkkiä tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa, päällyksessä, liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, kuten suullisesti.

logo_iso